×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
Drugspanden, de burgemeester en de verhuurder
Met enige regelmaat verschijnen er nieuwsberichten over het ontmantelen en ‘oprollen’ van hennepkwekerijen en drugslaboratoria. Niet zelden zijn de kwekerijen en laboratoria gevestigd in verhuurde panden. Lees verder via De Haan Law
hennepconvenant
U vindt dat de criminelen zelf moeten opdraaien voor de vernietiging van xtc-laboratoria en hennepkwekerijen. Niets mis met uw standpunt. Echter, de slachtoffers van deze criminele praktijken zijn de verhuurders. Hun panden gaan op slot, zij krijgen bestuurlijke boetes en vaak ook de ruimingskosten terwijl zij geen weet hebben van hetgeen in hun pand(en) gebeurt.
Beperk de WOZ factor in de woningwaardering
Zorgen dat iedereen, ongeacht afkomst, dezelfde kansen heeft op een woning, billijke huurprijzen vragen, tijdig onderhoud plegen en goed contact onderhouden met huurders. Daarover gaat het bij goed verhuurderschap, ook voor particuliere verhuurders. En ook zij moeten hun huurders huurbescherming bieden. Al die regels en afspraken zijn van groot belang, niet alleen voor mensen die
Slachtoffers illegale Hennepteelt en Woonfraude

Meer informatie? Neem contact op met Stichting Verhuur Veilig

Telefoonnummer:  085-1307954
Email:    info@verhuurveilig.nl

Belangrijke Links:

TOP