×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
Proef Digitale Inkomenstoets Woningcorporaties gestart
Verhuurders moeten, voordat er een huurovereenkomst wordt afgesloten een gedegen screening laten uitvoeren op de huurder omdat daarmee veel leed kan worden voorkomen. Een recent voorbeeld: Hennepplantage in bedrijfshal aangetroffen. De huurder heeft geen inschrijving Kamer van Koophandel en staat sinds 2018 onder curatele en mag dus geen huurovereenkomst tekenen. Curatele is voor mensen die hun
SBWH heeft de [HET] dossier betreffende hennepteelt van de afgelopen drie jaar geanalyseerd.
Apeldoorn – De makelaarsbranche en de politie in Oost-Nederland gaan nauwer samenwerken om vastgoedfraude en witwassen (ondermijning) tegen te gaan. Reden voor de nauwere samenwerking: ‘een vuist tegen ondermijning kan alleen als we samen optrekken. We gaan kijken hoe we elkaar kunnen helpen”, zegt John Meijerink, relatiemanager vastgoed politie Oost-Nederland. Lees verder via Politie
Hernieuwd statement over het voorkomen van huisuitzettingen tijdens de coronacrisis
Jaarlijks worden er wereldwijd honderdduizenden mensen uit huis gezet. Toch is huisvesting een internationaal grondrecht. Op grond waarvan beslist een rechter of iemand op straat belandt of niet? Corporaties geven huurders die overlast ervaren nu vaak het advies een overlastdagboekje bij te houden. Zie hiervoor ook de site Woonfraude Bron: Rijksuniversiteit Groningen
Met deze huizenbezitters zit de corporatie in haar maag
De laatste jaren is er veel aandacht voor de ondermijnende werking van georganiseerde criminaliteit. De recente oprichting van het multidisciplinair Interventieteam (MIT) is hier slechts een voorbeeldvan. Deze studie richt zich op welke wijze en in welke omvang woningen en bedrijfsruimten een faciliterende rol spelen bij vormen van ondermijnende criminaliteit. Lees verder via WODC

Meer informatie? Neem contact op met Stichting Verhuur Veilig

Telefoonnummer:  085-1307954
Email:    info@verhuurveilig.nl

Belangrijke Links:

TOP