×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
Banken die met tijdelijke verhuur te maken krijgen, verwijzen vaak door naar bedrijven waarmee een contract is afgesloten maar die niet eens de huurders fatsoenlijk screenen.  Dit stelt de Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt (SBWH) in reactie op de rechtszaak waarbij een Rotterdamse beheerder nat ging omdat de koopwoning die deze in beheer had werd
Nieuwbouw sociale huurwoningen naar dieptepunt
De laatste jaren duiken er steeds meer nieuwe woonvormen op. Voor allerlei verschillende doelgroepen. Het zijn vaak mengvormen tussen enerzijds wonen en anderzijds werken, zorg, hotelachtig tijdelijk verblijf en dergelijke. De gemeenschappelijke noemer van deze nieuwe woonvormen is dat voor langere of kortere tijd voor een door de bewoner te betalen vergoeding onderdak wordt verschaft. Maar
Keurmerk Verhuur Veilig
Landelijk beeld van ondermijnende criminaliteit Het speelt overal, in alle lagen en ontwricht de samenleving
Voor u ligt het rapport ‘Landelijk beeld van ondermijnende criminaliteit’ van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Het betreft een verkennend kwalitatief onderzoek op basis van de kennis en expertise van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en publieke en private organisaties. Het beschrijft de effecten van ondermijnende criminaliteit en gaat in op

Meer informatie? Neem contact op met Stichting VerhuurVeilig

Telefoonnummer:  085-1307954
Email:    info@verhuurveilig.nl

Belangrijke Links:

TOP