×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
overlast
Wat kun je doen als je last hebt van de buren? Bij overlast is niet voor iedereen direct duidelijk wat je moet of kunt doen en de stap naar officiële instanties is soms groot. Juristen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben daarom een website opgezet waar burgers gratis juridisch advies ontvangen wanneer zij te maken
Uitkopen huurders moet op grotere schaal
De laatste jaren duiken er steeds meer nieuwe woonvormen op. Voor allerlei verschillende doelgroepen. Het zijn vaak mengvormen tussen enerzijds wonen en anderzijds werken, zorg, hotelachtig tijdelijk verblijf en dergelijke. De gemeenschappelijke noemer van deze nieuwe woonvormen is dat voor langere of kortere tijd voor een door de bewoner te betalen vergoeding onderdak wordt verschaft. Maar
Keurmerk Verhuur Veilig
Extra belasting voor inwoners Haagse regio om misdaad aan te pakken
Voor u ligt het rapport ‘Landelijk beeld van ondermijnende criminaliteit’ van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Het betreft een verkennend kwalitatief onderzoek op basis van de kennis en expertise van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en publieke en private organisaties. Het beschrijft de effecten van ondermijnende criminaliteit en gaat in op

Meer informatie? Neem contact op met Stichting Verhuur Veilig

Telefoonnummer:  085-1307954
Email:    info@verhuurveilig.nl

Belangrijke Links:

TOP