×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
Onderzoek naar kwetsbaarheid boeren en tuinders
Boeren en tuinders zijn overwegend weerbaar tegen drugscriminaliteit, blijkt uit het onderzoek ‘Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied‘. In opdracht van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) heeft de adviesgroep Veiligheid van TwynstraGudde een onderzoek uitgevoerd naar drugscriminaliteit en de ondermijnende effecten daarvan op boeren en tuinders.  Voorkom drugscriminaliteit in
Keurmerkhouders Verhuurveilig
Keurmerkhouders VerHuurVeilig onderscheiden zich door een zeer uitgebreide screening van de verhuurder en een transparant verhuurproces. Panden die door makelaars aan criminelen worden verhuurd c.q. verkocht met hennepkweek of witwaspraktijken als doel: het is de harde realiteit. Een zorgelijke situatie, vindt Alex Vooren van de Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt. “Maar makelaars kunnen al een enorme slag slaan door goed
Keurmerkhouders Verhuurveilig
Van een keurmerkhouder kregen we een screening door. Wat opviel is dat we de gegevens in samenhang herkenden uit meerdere hennepdossiers. Het was weer een goede vervalsing waarbijzelfs het ‘salaris’ gestort werd op de rekening van de kandidaat-huurder. Normaal gesproken zou jezo’n kandidaat goedkeuren echter wij kijken ook naar de werkgever en controleren alle werkgeversgegevens.
Van drugspand naar buurthuis: justitie wil ‘foute’ panden aan burgers geven
Het is ook van toepassing op handel in drugs vanuit andere lokalen zoals cafés en winkels, maar ook vanuit woningen. Bovendien is het het meest ingezette middel tegen hennepteelt in panden. Sinds 2019 is het ook toepasbaar in het geval van voorbereidingshandelingen voor de productie van drugs.Indien gemeenten een overlastvergunningstelsel hanteren, kan de burgemeester, afhankelijk

Meer informatie? Neem contact op met Stichting Verhuur Veilig

Telefoonnummer:  085-1307954
Email:    info@verhuurveilig.nl

Belangrijke Links:

TOP