×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

COLUMNS

Stichting Verhuur Veilig is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws geweest. Zo hebben wij o.a. meegewerkt aan een uitzending van Vara Zembla waarin ruim aandacht is besteed aan de schade die vastgoedeigenaren ondervinden door de Hennepteelt in Nederland. Wij zullen blijven werken aan het onder de publieke aandacht brengen van problemen op het gebied van woonfraude.

Wat een onzin, de meldingsbereidheid neemt af omdat verhuurder altijd geconfronteerd worden met sluiting van hun pand bij hennepteelt.
Dat de meldingsbereidheid afneemt omdat verhuurders altijd geconfronteerd worden met sluiting van hun pand bij hennepteelt. De praktijk is dat de huurder door de verhuurder wordt aangesproken om ‘op te hoepelen’ met zijn plantage zonder interventie van de politie. Het is weer de ‘papieren’ waarheid die hoogtij viert. Voorbeeld: bij een Chrystal-med lab zijn geen
Tips om woonfraude en hennepteelt in je huis te voorkomen
In het bestrijden van drugsoverlast worden bij gemeentes convenanten afgesloten tussen de overheid, energiemaatschappijen en woningcorporaties en in enkele gevallen kunnen verhuurmakelaars hierin participeren. Ook de Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt heeft gevraagd bij iedere gemeente om convenantpartner te mogen worden maar dit is in alle gevallen afgewezen omdat SBWH geen verhuurder is. Ook de
Tagged under:
Fraudeur Ronald S. hielp honderden criminelen aan luxe appartementen
Onderhuur is een lastig fenomeen en in de huursector is onderhuur verboden, immers ene huis dat je zelf huurt mag je niet aan een ander doorverhuren. Als onderhuur wordt aangetoond, wordt de huurovereenkomst tussen jou de verhuurder ontbonden en staat de onderhuurder ook op straat omdat deze nauwelijks rechten heeft. Binnen complexen met koopappartementen komt ook
Met spoed huurwoning in noodsituatie? In ene gemeente betaal je niets, in andere hoofdprijs
Woningcorporaties ervaren een toename van het aantal daklozen. Door het tekort aan woningen kunnen corporaties ondanks grotere inspanningen de toestroom niet bijbenen en extra locaties voor flexwoningen worden door gemeenten onvoldoende beschikbaar gesteld. Daardoor dreigt de hulp aan spoedzoekers, soms zelfs met kinderen, tekort te schieten. Onder de grotere groep daklozen valt het op dat

Meer informatie? Neem contact op met Stichting Verhuur Veilig

Telefoonnummer:   085 - 27 35 277
Email:                          info@verhuurveilig.nl

Tweets

Invalid or expired token.

Belangrijke Links:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

En blijf maandelijks op de hoogte van het laaste nieuws
TOP