×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Businesspartners

Dolmans Calamiteiten Diensten

Calamiteiten zijn altijd onverwacht en onplezierig. Brand- of stormschade, wateroverlast, een explosie of een inbraak, op die momenten van chaos kunt u in het bijzonder op ons rekenen.  Calamiteiten Diensten staat 24 uur per dag en 7 dagen per week in de startblokken om u te helpen bij grote en kleine calamiteiten in heel Nederland. Of u nu de bezitter bent van een huis, school, winkelcentrum, hotelketen, kantoorgebouw of overheidsinstelling. Wij nemen u alle zorgen uit handen en scheppen orde in de chaos.

Meldpunt Verdacht

In reactie op de nieuwe Opiumwet hebben de Stichting Slachtoffer Hennepteelt en de Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt de nieuwe website www.meldpuntverdacht.nl gelanceerd. Op de site kunnen alle verhuurders en beheerders van vastgoed de controles die zij uitvoeren op hun vastgoed, gratis digitaal registreren. De reden voor deze website is dat de overheid eisen stelt aan de zorgplicht die verhuurders hebben ten aanzien van het toezicht op hun vastgoed. Maar op geen enkele wijze is het duidelijk in welke mate en hoe verhuurders en beheerders deze controles moeten uitvoeren.

Recherchebureau van Dam

Mijn doel is organisaties en gemeenten te ondersteunen bij de beheersing van veiligheidsrisico’s m.b.t. illegale hennepkwekerijen en ondermijnende criminaliteit. Bij de aanpak van ongewenst gedrag zal naar repressieve middelen gegrepen moeten worden. Ik ben een onderzoeker die gespecialiseerd is in het pro-actief opsporen van hennepkwekerijen en andere malafide praktijken. Verder ondersteun ik verhuurcorporaties bij het opsporen en bestrijden van woonfraude en bij hun maatschappelijke zorgplicht ter voorkoming bestuurlijke maatregel artikel 13B Opiumwet; wet Damocles. De vergunning voor deze werkzaamheden is verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Securitech Expertise B.V.

Securitech is partner in Identity Solutions. Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van documenten, zoals paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en brondocumenten.Voor identiteitscontrole leveren wij geautomatiseerde documentscanners aan banken, advocaten, makelaars, uitzendbureaus, gemeenten, etc. Naast adviseren en verkopen van apparatuur verzorgen wij ook de service zoals onderhoud, reparatie en software. Met onze trainingen zorgen wij voor bewustwording en kennis binnen uw organisatie.

Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt

Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt (SBWH) is de specialist in het voorkomen en bestrijden van de verschillende vormen van woonfraude zoals onderhuur, oneigenlijk gebruik van en hennepteelt in woonhuizen en bedrijfspanden. Veiligheid door aanpak met resultaat.

Waarderingsregister Huurders WRH

Het register waarin het huurverleden van huurders wordt vastgelegd onder de vastgestelde condities van de Autoriteit Persoonsgevens

Meer informatie? Neem contact op met Stichting Verhuur Veilig

Telefoonnummer:  085-1307954
Email:     info@verhuurveilig.nl

Belangrijke Links:

TOP